Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Kundservicecentralerna för trafik och miljö har öppet också på sommaren

Trafikens kundservicecentral och Kundservicen för miljöfrågor står till kundernas tjänst under sommaren enligt följande:

Kundservicen för miljöfrågor står till tjänst per telefon under tiden 20.6–12.8 från måndag till fredag kl. 9–15. 

Trafikens kundservicecentral står till tjänst per telefon under tiden 20.6–12.8 från måndag till fredag kl. 9–14. 

Förfrågningar och feedback via de övriga servicekanalerna behandlas normalt kl. 8–16. Från och med 15.8  står de båda kundservicecentralerna åter till tjänst per telefon vardagar kl. 9–16.

Kundservicen för miljöfrågor ger kunder råd i miljöfrågor som handhas av närings-, trafik- och miljöcentralerna (NMT-centralerna) samt svarar på allmänna frågor om miljön.

Trafikens kundservicecentral är en kontakttjänst i frågor som gäller landsvägar, järnvägar och vattenleder som ingår i Trafikverkets och NMT-centralernas verksamhetsområde.

Miljöinformation finns lättillgänglig på nätet, t.ex. i tjänsten www.ymparisto.fi. Trafikinformation finns i sin tur på bl.a. adressen www.ely-keskus.fi/liikenne.

Ytterligare information:

Kundservice för miljöfrågor

 

Kundservice för trafik

  • 0295 020 601 kundservice, lna/msa
  • trafikens.kundservice@ntm-centralen.fi
  • 0295 020 603 rådgivning om statsbidrag för enskilda vägar , lna/msa
  • Birkalands NMT-central, kundservicechef Katariina Korteoja, tfn 0295 036 291

 

Vägtrafikantlinjen 0200 2100: Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (24 h/dygn)


Regional information