Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Rusning till trafikens kundservice och närings-, trafik- och miljöcentralens telefonväxel

Frågor om övervakningsavgifterna för trafiktillstånd har överbelastat trafikens kundservice  och närings-, trafik- och miljöcentralens telefonväxel.

Räkningar har skickats till ca 13 000 tillståndsinnehavare. Närings-, trafik- och miljöcentralen önskar att kunderna noga läser informationen som har skickats med fakturan och vid behov gör en skriftlig rättelseyrkan. Muntliga rättelseyrkanden behandlas inte.

Läs mera:


Regional information