Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Trafikens kundservice betjänar även via chat

Trafikens kundservicecentral har utvidgat sitt utbud av servicekanaler med en chatrådgivning. Chatkanalen är öppen på vardagsförmiddagar kl. 9–12.

Det är på förmiddagarna de flesta telefonsamtalen kommer och målet är att göra det lättare att få kontakt under rusningstid och förbättra kundservicens tillgänglighet. Chatrådgivningen sker i realtid och är ett alternativ till att ringa och till den rådgivning som erbjuds i webbtjänsten. Chatfönstret öppnas i vår webbtjänst på Trafik-sidorna.

De vanligaste orsakerna till att personer tar kontakt är bl.a. för att få rådgivning om tillstånd, hjälp med att använda webbtjänsterna samt för att ge respons och förslag som gäller vägunderhållning. Första tiden med chatten har visat att de frågor som ställs där i regel kan redas ut snabbt, men att de motsvarar de frågor som inkommer via de andra kanalerna.Regional information