Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Skuldsättningen för underhåll av trafiknätet minskas enligt användarnas önskemål

Åtgärder som minskar skuldsättningen planeras enligt strategiska riktlinjer. Det är kundernas behov, hanteringen av underhållsskulden, digitaliseringen och nya tjänster som avgör hur åtgärderna väljs ut. När man allokerar finansieringen av underhållsskulden är det viktigt att trygga näringslivets verksamhetsförutsättningar och att trafiken fungerar i pendlingsområdena. De områden som är viktiga för företag och industrier identifieras i samarbete med näringslivet. Trafikverket och NMT-centralerna har gjort denna kartläggning. Med underhållsskuld avses den penningsumma som behövs för att se till att trafiklederna är i gott skick och motsvarar dagens behov.

Läs mera:

 


Regional information