Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Trafiksäkerhetsveckan öppnas 9.9.2013

Trafiksäkerhetsveckan, som ordnas av Utbildningsstyrelsen och Samarbetsnätverket för trafikfostran, inleds måndagen 9.9 i Iitti. Under vecka 37 kommer skolorna i olika delar av landet att ägna särskild uppmärksamhet åt elevernas trafikkunskaper och trygga skolskjutsar. Under trafiksäkerhetsveckan har polisen intensifierad övervakning av trafikljus och säkerhetsanordningar speciellt i skolornas närhet.

Läs mera:


Regional information