Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteitä tarkasteltiin Tuusniemellä (Pohjois-Savo)

Tuusniemen kunta ja Pohjois-Savon ELY-keskus ovat yhteistyössä päivittäneet Tuusniemen liikenneturvallisuussuunnitelman. Edellinen suunnitelma on valmistunut vuonna 2011.

Päivityksen tavoitteena on ollut toteutusmahdollisuuksiltaan realistinen ja käytännönläheinen suunnitelma turvallisen liikkumisen edistämiseksi Tuusniemen kunnan alueella.

Liikenneympäristöä kehitetään - Erityisesti taajaman turvallisuuteen kiinnitetään huomiota

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa on määritelty toimenpiteitä liikenneympäristön kehittämiseksi. Toimenpiteillä pyritään parantamaan eri liikkujaryhmien liikkumismahdollisuuksia, vähentämään onnettomuuksia ja pienentämään onnettomuuksien vakavuutta.

Useat toimenpiteet liittyvät jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien ja niiden turvallisuuden parantamiseen. Suunnitelmassa esitetyt liikenneympäristön parantamistoimenpiteet koskevat muun muassa ajonopeuksien hillitsemistä sekä liittymien ja suojateiden parantamista. Pääpaino on taajamassa, johon etenkin jalankulku ja pyöräily keskittyvät.

Kunnan liikenneturvallisuusryhmä koordinoi liikenneturvallisuustyötä

Liikenneturvallisuuden edistämisessä merkittävää on paitsi liikenneympäristön kehittäminen, myös liikenneturvallisuuteen liittyvä tiedottaminen ja oppiminen. Liikenneturvallisuustyötä tehdään kunnan muun toiminnan ohessa niin kouluissa, varhaiskasvatuksessa kuin sosiaalityössäkin.

Tuusniemen kunnassa toimii liikenneturvallisuusryhmä, joka koordinoi kunnassa tehtävää liikenneturvallisuustyötä. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden seuranta asettuu luontevasti liikenneturvallisuusryhmän tehtäväksi.

Suunnitelman laatijat ja aikataulu

Suunnitelman tilaajina toimivat Pohjois-Savon ELY-keskus ja Tuusniemen kunta. Suunnitelman laati Ramboll Finland Oy.

Suunnittelutyö käynnistyi toukokuussa 2018 ja suunnitelma valmistui marraskuussa 2018.

Liiteaineisto:

Lisätietoja: 

Tuusniemen kunta:
Mika Karvonen, puh. 044 7209 048, mika.karvonen(at)tuusniemi.fi

Pohjois-Savon ELY-keskus:
Kyllikki Komulainen, puh. 02 950 26 729, kyllikki.komulainen(at)ely-keskus.fi

Ramboll Finland Oy:
Pilvi Lesch, puh. 040 718 06 07, pilvi.lesch(at)ramboll.fi


Regional information