Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Liikennesektorin tulevaisuuden näkymät Varsinais-Suomessa (Varsinais-Suomi)

Liikennesektorin suurimmat haasteet ovat tienpidon rahoituskehyksen vähäisyys ja ilmastonmuutoksen hillintä. Tieverkon kunto heikkenee koko ajan, eikä tarvittavia korjaustoimia pystytä toteuttamaan oikea-aikaisesti. Liikennemäärät kasvavat tasaisesti, mutta päästöjen vähentäminen edellyttäisi radikaalia muutosta liikkumistapoihin. Ensimmäistä valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa laaditaan parhaillaan vuosille 2020-2031. Suunnitelma laaditaan parlamentaarisesti ja se tulee linjaamaan seuraavan 12 vuoden investointihankkeet sekä muut väylänpidon palvelutaso- ja rahoitusratkaisut. Varsinais-Suomessa päivitetään parhaillaan maakunnallista ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmia. Lisäksi valmistaudutaan mahdolliseen seuraavaan MAL-sopimuskauteen. Alueellinen liikennejärjestelmätyö linjaa osaltaan tienpidon ja liikenteen toimia.

Positiivisia näkymiä ja toiminnan haasteita

Talvihoidon toimintalinjat on juuri uusittu ja samalla parannettu talvihoidon tasoa. Lisäksi urakkamalli uusittiin, sen tavoitteena on tehostaa maanteiden hoitoa ja reagoida tarpeisiin aiempaa joustavammin. Talvihoidon parannukset astuvat voimaan kokonaisuudessaan lähivuosien aikana urakoiden uudelleen kilpailutusten myötä.

Tienpidon näkymät ovat kuitenkin heikentyneet merkittävästi korjausvelkarahoituksen päättymisen jälkeen. Tiestön kunnossapitoon osoitettava rahoitus on tänä vuonna ennätysalhaalla. Esimerkiksi päällystysohjelman pituus putoaa puoleen viime vuotisesta ja valtakunnallisesti tänä vuonna päällystetään vähemmän kuin koskaan aiemmin. Vaikeutena on myös saada perusrahoitus riittämään siltojen peruskorjauksiin, etenkin kun toteutusta odottamassa on useita suuria siltakohteita. Korjausvelkaohjelmalla saatiin pysäytettyä korjausvelan kasvu, mutta tänä vuonna korjausvelka lähtee jyrkkään nousuun. Tilanteen korjaamiseksi tarvittaisiin merkittävä kertaluonteinen korotus rahoitukseen ja sen jälkeenkin pysyvä rahoitustason korotus.

Liikennemäärät jatkavat kasvuaan edelleen, samoin kaupungistumiskehitys jatkuu. Tämä luo paineita maankäytön kehittymiselle ja liikenteen pullonkaulojen ratkaisemiseen etenkin suurilla kaupunkiseuduilla. Hankkeet parantavat toteutuessaan merkittävästi raskaan liikenteen kulkua mutta myös kaupunkiseutujen työmatkaliikennettä. Varsinais-Suomessa on useita suuren mittakaavan tienhankkeita suunnittelussa. E18 Turun kehätien parantaminen on jo käynnistynyt Kausela-Kirismäen osalta. Koko tieosuuden nelikaistaistuksen toteuttaminen edellyttää kuitenkin 40 M€ lisärahoituksen saamista. Suuret hankkeet ovat tärkeä saada mukaan uuteen 12-vuotiseen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan, sillä muuten rahoituksen saaminen niihin on epätodennäköistä.

Lue lisää Varsinais-Suomen Tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta vuosille 2019-2022.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, toiminnanohjauspäällikkö Pekka Puurunen, p. 0295 022 825


Regional information