Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Ändringar i avgifterna för trafiktillstånd

Nivån på avgifterna för trafiktillstånd har justerats på basis av NTM-centralernas avgiftspolitik och kostnadsuppföljning. De största enskilda ändringarna har gjorts i avgifterna för godstrafiktillstånd.

Centraliseringen av tillståndsförvaltningen för godstrafiken till NTM-centralen i Södra Österbotten har effektiverat tillståndsverksamheten och kostnadsuppföljningen.

Läs mera:

 


Regional information