Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Trafikarrangemang på riksväg 1 samt Kurbacksvägen i Esbo (NTM-centralen i Nyland)

Reparationen av Södrik korsningsbro medför ändringar i trafikarrangemangen på Åboleden (riksväg 1) mellan Domsbyvägen och väg 102 från mars till augusti. Medan arbetet pågår är hastigheten begränsad på platsen, men antalet filer förblir detsamma i båda riktningarna under hela arbetet.


Reparationsarbetena av Södrik korsningsbro inverkar också på trafikarrangemangen på Kurbacksvägen som går under bron. På Kurbacksvägen stängs den ena filen av och trafiken dirigeras med trafikljus under hela reparationsarbetet. Den nuvarande lättrafikleden går under bron medan arbetet pågår.

Reparationsarbetet på bron inleds vecka 13, då sänks hastighetsbegränsningen till 50 km/h. Två körfiler är i bruk i båda körriktningarna under hela reparationsarbetet.

Reparationsarbetet blir klart före slutet av augusti.

Byggherre för objektet är Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland (NTM-centralen)/Södra upphandlingsområdet. Tillsynskonsult är Sweco PM Oy och entreprenör är MPV-Infrarakenne Oy, som ansvarar för utförandet av arbetet.

 

Länk till broplatsen

 

Ytterligare information:

  • projektchef Timo Repo, NTM-centralen, 0400 415 109
  • Pasi Pelkonen, ansvarig arbetsledare, MPV-Infrarakenne Oy, 040 594 5378
  • tillsynskonsult Teija Räihä, SWECO PM Oy, 040 672 1548

Regional information