Navigeringsmeny

liikenne-yksityistieavustukset-valtionavustuskelpoisuuden hakeminen-ingressi sv

Rätt till statsbidrag

Statsbidrag kan erhållas under förutsättning att vägen har fastställts som berättigad till statsbidrag. Huruvida vägen har fastställts som berättigad till statsbidrag utreds i samband med behandlingen av statsunderstödsansökan.

Berättigade till statsbidrag är med bil körbara enskilda vägar:

  • ett väglag har grundats för vägen och
  • uppgifterna om väglaget och den enskilda vägen i registret över enskilda vägar och i systemet för väg- och gatunätet (Digiroad) är uppdaterade

Regional information


Regional information

Rätt till statsbidrag

Statsbidrag kan erhållas under förutsättning att vägen har fastställts som berättigad till statsbidrag. Huruvida vägen har fastställts som berättigad till statsbidrag utreds i samband med behandlingen av statsunderstödsansökan.

Berättigade till statsbidrag är med bil körbara enskilda vägar:

  • ett väglag har grundats för vägen och
  • uppgifterna om väglaget och den enskilda vägen i registret över enskilda vägar och i systemet för väg- och gatunätet (Digiroad) är uppdaterade
ta kontakt

Trafikens kundservice

Rådgivning om statsunderstöd för enskilda vägar

  • 0295 020 603 mån-fre kl. 9-16 (lna/mta)
  • trafikens.kundservice@ntm-centralen.fi
genvägar