Navigeringsmeny

liikenne-luvat-kaapelit, johdot ja putket tiealueella-ingressi_sv

Kablar, ledningar och rör på vägområde

När behöver jag ett tillstånd?

Du behöver tillstånd alltid då du placerar nya kablar, ledningar eller rör i landsvägens vägområde. Du behöver även tillstånd alltid då du underhåller och reparerar kablar, ledningar eller rör i vägområdet eller utför annat arbete i vägområdet. Tillståndet är beroende på situationen antingen ett placeringstillstånd, en anmälan eller ett arbetstillstånd. Tillståndsbesluten görs centraliserat på NTM-centralen i Birkaland. Kablar som monteras för vägbelysningen utgör ett undantag. Deras placering i vägområdet fastställs med den vägbelysnings- eller elansvariga vid den regionala NTM-centralen.

Val av lämplig typ av tillstånd

I vissa fall har projekteraren möjlighet att välja bland flera olika tillståndsförfaranden. Vilka alternativ som lämpar sig för respektive objekt kan kontrolleras i schemat nedan. Klicka på bilden för att öppna schemat i en ny flik (på finska).

Alternativen som lämpar sig för objektet kan kontrolleras i tillståndshjälpredan Lupa-apuri. Lupa-apuri öppnas i en ny flik med länken nedan.

När ansöker jag om placeringstillstånd?

Ansök om placeringstillstånd för att placera en ny el-, tele-, fjärrvärme- och naturgaslinje i vägområdet. Vid placeringen av nya el- och telekablar och luftledningar kan du i vissa fall även alternativt använda ett anmälningsförfarande. Närmare information om att söka placeringstillstånd finns på länken nedan. Länken öppnas i en ny flik.

När kan jag göra en anmälan?

Om du placerar el- eller telekablar eller luftledningar kan du i stället för en ansökan om placeringstillstånd göra en anmälan i vissa situationer som nämns i 42a § i lagen om trafiksystem och landsvägar. I oklara fall rekommenderar vi att du ansöker om placeringstillstånd. Närmare anvisningar för att göra en anmälan finns bakom länken nedan. Länken öppnas i en ny flik.

När ansöker jag om arbetstillstånd?

Ansök om arbetstillstånd om du tänker arbeta i vägområdet. Du behöver arbetstillstånd även om arbetet utanför vägområdet förutsätter trafikdirigering eller att trafiken varnas med trafikmärken. Till exempel förutsätter engångsarbeten, såsom service- och reparationer av kablar och luftledningar ett arbetstillstånd. Närmare uppgifter om ansökan av arbetstillstånd finns bakom länken nedan. Länken öppnas i en ny flik.

 

Illustrationsbild


Regional information


REGIONAL INFORMATION

Tillstånd för att placera elledningar, telekablar, fjärrvärmeledningar och naturgasrör beviljas av NTM-centralen i Birkaland. Tillstånd för att placera vatten- och avloppsrör beviljas av den lokala NTM-centralen.

I ovan nämnda fall upprättas ett avtal mellan NTM-centralen och ledningens ägare. Avtalet innefattar tillstånd enligt 42 § i landsvägslagen att utföra arbete på vägområde och placera ledningar på vägområde.

I enlighet med avtalet måste tillstånds sökas hos den lokala NTM-centralen för underhållsarbete på ledningar, kablar och rör som är placerade på vägområden.

Information om kablar och ledningar i vägområdet får du från nätbolagen och kommunerna samt från den lokala NTM-centralen ifråga om väghållarens anordningar.

Trafikens kundservice lämnar närmare anvisningar om hur du upprättar ett placeringsförslag och en ansökan.

Tfn 0206 90300 mån–fre 9–16 (lna/mta)

trafikens.kundservice(at)ely-centralen.fi