Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Lausu mielipiteesi toimenpiteistä Pyhäjoen vesistöalueen tulvariskien vähentämiseksi (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pyhäjoen vesistöalueelle on tehty tulvariskien hallinnan yleissuunnitelma vuonna 2009. Parhaillaan on käynnissä yleissuunnitelman täydentäminen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi.

Pyhäjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaan on laadittu ELY-keskuksen, alueen kuntien ja pelastuslaitoksen edustajien sekä jokivarren asukkaista koostuvan ohjausryhmän ideoimana raporttiluonnos eri toimenpiteistä, joilla Pyhäjoen vesistöalueen tulvia voitaisiin vähentää. Raportin on laatinut Finnish Consulting Group Oy (FCG). Raportin eri toimenpiteet ovat syntyneet asukkaille järjestetyn nettikyselyn, Pyhäjoen kunnan, FCG:n  ja ohjausryhmän ideoinnin tuloksena. Raportissa eri toimenpiteille on mietitty myös niiden toteutusjärjestystä asettamalla osa toimenpiteistä kiireellisyysjärjestykseen. Tärkeimmäksi nähtävät toimenpiteet ovat sellaisia, joiden tarkempi suunnittelu ja toteutus on tulevina vuosina ajankohtaista.

Nyt jokaisella alueen asukkaalla on vielä mahdollisuus tutustua raportin esittämiin toimenpiteisiin ja lausua siitä mielipiteensä.

Kommentit tulee lähettää 15.4. mennessä joko sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi tai kirjeellä osoitteeseen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 86, 90101 Oulu. Sähköpostiviestin otsikoksi tai kirjekuoreen teksti "Pyhäjoen tulvariskien hallinta, toimenpideraportti".


Regional information