Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

En ispropp avlägsnades i Lappfjärds å (NTM-centralen i Södra Österbotten)

11.2.2016 kl. 11.00

En ispropp uppstod vid Storholmen i Lappfjärds å i Perus på onsdagskvällen (10.2.2016). Isproppen gjorde att vattenståndet i ån snabbt steg med ungefär en meter och flödesvattnet hotade den nyligen byggda översvämningsvallen och bosättningen bakom den ovanför Perus bro.

För att undvika större skador kallades till området en grävmaskin som tidigt på torsdagsmorgonen lyckades avlägsna isproppen och vattenståndet började sjunka. Isen flyttade sig vidare till lugnvattnet nedanför Perus. Isproppen bekämpades i samarbete av Österbottens räddningsverk och NTM-centralen i Södra Österbotten.

Platsen ovanför holmen i Perus är ett av de ställen där det typiskt brukar bildas isproppar i Lappfjärds å. I området har man även under tidigare år varit tvungen att bekämpa isproppar. I år är dock tidpunkten nästan två månader tidigare än normalt.

I Lappfjärds å ligger istäcket i huvudsak kvar och det är mycket möjligt att det uppstår nya isproppar. Väderförhållandena under den närmaste tiden avgör hur situationen utvecklas.

Det är möjligt att isproppar uppstår även i andra vattendrag i Österbotten under de närmaste dagarna.

Tilläggsuppgifter:

  • Ledande vattenhushållningsexpert Kim Klemola, tfn 0295 027 829
  • Vattenresurschef Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Regional information