Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Översvämningsläget i Lappfjärd är oroande (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Publicerad 18.4.2013 kl. 10.15

Under onsdagen uppstod en omfattande ispropp i Lappfjärds ådelta, som har hotat Lappfjärds tätort och riksväg 8. Man har försökt minska översvämningsskadorna genom att bygga tillfälliga skyddsvallar längs åstranden ovanför riksväg 8 och genom att gräva strömningsöppningar i isproppens kant. Dessutom har man försökt sänka vattenytan genom att gräva strömningsöppningar i vallarna till invallningsområdet i Lappfjärds ås nedre lopp. Under kvällen och natten har 13 grävmaskiner varit på plats. Åtgärderna räckte dock inte helt till för att trygga Lappfjärds tätort. Under kvällens lopp har drygt tio objekt fått översvämningsskador.

Översvämningsläget i Lappfjärds tätort är mycket oroande och enligt prognoserna kommer vattenföringen i Lappfjärds å att öka ytterligare under de närmaste dagarna. Det är möjligt att vårens översvämningsläge blir lika allvarligt som hösten 2012.

Eftersom det nedanför isproppen ligger ett nästan enhetligt istäcke, som förvärrar översvämningsrisken, har Österbottens räddningsverk och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten begärt handräckning av försvarsmakten för att spränga isproppen och isen nedanför. Försvarsmaktens helikopter har också varit på plats. Förutom försvarsmaktens åtgärder försöker man söndra och styra isen med hjälp av en pontongrävmaskin och annan maskinutrustning.

Under onsdagskvällen har det uppstått isproppar även i Storkyro och Ilmajoki.

Mer information

  • Översvämningschef Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919 ELY-centralen i Södra Österbotten
  • Byggmästare Fredrik Nygård, tfn 0295 027 890, ELY-centralen i Södra Österbotten
  • Ingenjör Kim Klemola, tfn 0295 027 829, ELY-centralen i Södra Österbotten
  • Befälsdejour Ole Wik, tfn 0500 260 177, Österbottens räddningsverk

Regional information