Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Lapplands översvämningssituation är lugn – större regn än förutspått kan förvärra situationen (Lappland)

NTM-centralen i Lappland och Översvämningscentret informerar

Översvämningssituationen i Lappland håller småningom på att lugna ner sig. I Rovaniemi har vattnet aningen sjunkit men ligger fortfarande över skadegränsen. Översvämningen beräknas börja minska under de närmaste dagarna. Vattenståndet i Kittilä har hållits aningen under skadegränsen i flera dagar. De närmaste dagarnas regn kan höja vattnets skadegräns men översvämningen uppskattas vara klart under översvämningsnivån år 2005. I Ivalo sjönk vattenståndet under veckoslutet men har nu åter stigit något. I Torne älv väntas flödestoppen först nästa vecka.

I Rovaniemi steg översvämningen på fredagskvällen över skadegränsen och var som högst natten mellan lördag och söndag (N2000+77,62 meter vid Lainas observationsstation). Vid observationsstationen i Valajaskoski var vattenföringen som störst på lördagen, då den var 4147 m3/s. Vattenståndet har redan sjunkit en aning och minskningen förutspås bli snabbare under de närmaste dagarna. Översvämningens omfattning var mycket nära samma nivå som vid översvämningarna år 1973 och 1993.

I Kittilä har översvämningen i Ounasjoki hållits under skadegränsen i fyra dagar. I morse var vattenståndet N60+176,71 meter vid kyrkbyns observationsstation. De förutspådda regnen i avrinningsområdet smälter resten av snön och kan höja vattenståndet ännu en aning. Översvämningen håller på att bli klart mindre än storöversvämningen år 2005.

Ivalojokis första flödestopp upplevdes på fredagen, varefter vattenföringen och vattenståndet har aningen sjunkit. På grund av de förutspådda regnen och att resten av snön smalt ser det ut att bli en ny översvämningstopp, men vattenföringen kommer knappast att stiga mycket mer än vad som uppmättes på fredagen. På grund av den långsamma snösmältningen som skett i flera delar och uppehållsvädret håller översvämningen på att bli mindre än vid storöversvämningarna under tidigare år.

I Torne älv inträffar flödestoppen enligt prognosen först efter mitten av nästa vecka. Vattenståndet kommer sannolikt att stiga ytterligare 0,5–1 meter och de största vattenföringarna uppskattas vara cirka 2700–3000 m3/s. Översvämningen blir mindre än rekordöversvämningen år 1968. I Pello uppskattas vattenståndet ligga aningen under skadegränsen.

Situationen på vägnätet

För närvarande är landsväg 19618 Kainuunkyläntie i Övertorneå stängd på grund av översvämning. Aktuell trafiksituation https://liikennetilanne.tmfg.fi

Ytterligare information om vägnätet: underhållsansvarig Kari Parikka, tfn 0295 037 247

Följ med hur översvämningssituationen utvecklas

Lapplands räddningsverk tog det allmänna ledningsansvaret för översvämningssituationen i Lappland den 1 juni 2020. Räddningsverket leder i fortsättningen myndigheternas och organisationernas verksamhet i översvämningsområdena samt sammanställer en lägesbild av översvämningen och informerar om den dagligen.

Följande översvämningsmeddelande från NTM-centralen i Lappland och Översvämningscentret i Lappland ges på fredagen och dessutom meddelas situationen bland annat på Twitter. Om förhållandena förändras från prognosen ska detta meddelas omedelbart. Översvämningslägesbilden och prognoserna kan följas på den riksomfattande webbplatsen www.ymparisto.fi/tulvatilanne (på finska). Prognoserna uppdateras med några timmars mellanrum.

Mera information:

Ledande vattenhushållningsexpert Timo Alaraudanjoki, Lapland NTM-centalen, tel. 0295 037 282, förnamn.efternamn@ely-keskus.fi

Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral (Översvämningscentret), tel. 0295 251 731 förnamn.efternamn @ymparisto.fi

Anvisningar för självständig beredskap

Dela dina översvämningsobservationer i Väderapplikationen

Gemensamma meddelanden från NTM-centralen i Lappland och Översvämningscentret samt meddelanden från Lapplands räddningsverk

Uppföljning av översvämningsläget

Twitter

Ounasjoki, Rovaniemi 1.6.2020