Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Lappeenrannan ja Imatran teiden alueurakat allekirjoitettu (Kaakkois-Suomi)Kuvassa edessä Jyrki Karhula ja maajohtaja Ilkka Kortelainen. Takana vasemmalta Tuomo
Ratia, NCC:n divisioonajohtaja Henrik Lövgren sekä aluejohtaja Timo Luhtaniemi NCC:stä.


5.8.2016 allekirjoitettiin Kouvolassa Lappeenrannan ja Imatran alueurakat. Urakat ovat arvoltaan Lappeenranta 16,3 M € ja Imatra 12,7 M €. Molemmissa sopimuskausi alkaa 1.10.2016 ja on kestoltaan 5 vuotta. Allekirjoittajana palveluntuottajan (NCC Idustry Oy) puolelta maajohtaja Ilkka Kortelainen sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen  puolelta Jyrki Karhula ja kunnossapitovastaava Tuomo Ratia.

Alueurakoitsijat hoitavat tiet

ELY-keskus tilaa maanteiden ja niihin liittyvien alueiden ja varusteiden hoidon urakoitsijoilta, jotka valitaan kilpailuttamalla. Urakat ovat yleensä viisi- tai seitsemänvuotisia, laajoja palvelusopimuksia tietyllä maantieteellisellä alueella. Urakka-alueita on koko maassa noin 80.  ELY-keskus määrittelee urakkaan sisältyvät työt ja hoidon laatutason Liikenneviraston toimintalinjojen ja laatuvaatimusten perusteella. Urakoitsija toteuttaa työt valitsemillaan menetelmillä, hankkii materiaalit ja koneet sekä vastaa laadusta ja raportoinnista ELY-keskukselle, joka valvoo sopimuksen toteutumista työmaakokouksissa, pistokoetarkastuksin ja katselmuksissa. Toimintalinjoilla varmistetaan saman luokkaisten teiden samantasoinen hoito maan eri osissa.

Alueurakkaan sisältyy mm. teiden talvihoito, sorateiden, levähdys- ja P-alueiden, pysäkkien ja viheralueiden hoito, päällysteiden paikkaus, liikennemerkkien pystytys ja huolto, pientareiden niitto ja vesakonraivaus.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alue on jaettu neljään alueurakkaan, jotka vastaavat teiden päivittäisestä hoidosta. Tiet on jaettu käytön mukaan hoitoluokkiin, joilla toimenpideajat esimerkiksi lumen auraamisen suhteen vaihtelevat. Hoidon tavoitteena on varmistaa kaikkina vuoden aikoina ja kaikkina ajankohtina teiden liikennöitävyys. Yksi aluevastaava vastaa tällä hetkellä kahdesta alueurakasta.

Päällystykset ja siltojen korjaukset

Järeämmät tienparannustoimenpiteet, kuten tien rungon vahvistaminen, mutkien oikaisu, teiden uudelleen päällystäminen ja siltojen kunnostaminen eivät sisälly alueurakkaan. Nämä työt kilpailutetaan erikseen käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa. ELY-keskus seuraa tiestön tilaa ja kohdistaa toimenpiteet kiireellisimpiin kohteisiin, joissa korjaustarve on suurin. ELY-keskusten sivuilta löytyvät alueelliset päällystys- ja sillankorjauskohteet.


 


Regional information