Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

I februari-mars avtappas mindre vatten än normalt från Lappajärvi (Landskapen i Österbotten)

Rubriken ändrad 4.2.2019 kl. 8:55: avtappningen är mindre än normalt

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 4.2.2019 beviljat NTM-centralen i Södra Österbotten tillstånd att avvika från minimiavtappningen i Lappajärvi och avtappa mindre än minimigränsen under februari-mars 2019. Under februari-mars får avtappningen från Lappajärvi som lägst vara 4 m3/s då vattenståndet ligger på eller under målnivån. Genom undantagslovet kan vattenståndet i Lappajärvi mest sannolikt nå målnivån för regleringen fram till sommaren, d.v.s. normal sommarnivå. Den avvikande avtappningen påverkar inte översvämningsläget under våren, eftersom det under våren är möjligt att avtappa mer, om snö- och regnläget så kräver. Vattenståndet i Lappajärvi är lägre än normalt som en följd av fjolårets varma och torra sommar och höst.

Som en följd regleringsändringen i februari-mars kan vattenståndet i Lappajärvi kalkylmässigt fås som mest ca 16 cm högre än om regleringen skulle ske enligt regleringstillståndet. Utgående från medelprognosen som räknats ut i vattendragsmodellen når Lappajärvi målnivån under försommaren då minimiavtappningen följer undantagslovet. Avtappningen från Evijärvi förblir enligt nuvarande prognos ungefär på nivån 5 m3/s under februari-mars.  

Effekterna av ändringen av minimiavtappningen riktar sig närmast till Lappajärvi. I Evijärvi och Esse å nedanför Lappajärvi leder ändringen till att vattenutbytet minskar något under februari-mars, men i stället ökar vattenutbytet senare under sommaren eller hösten. Därmed bedöms ändringen av minimiavtappningen från Lappajärvi ha närmast positiva effekter för vattendraget nedanför sjön.

Tilläggsuppgifter:

  • Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 794
  • Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 919
  • Översvämningscentrets vattenprognoser på webben: https://www.ymparisto.fi/vesistoennusteet

Regional information