Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Lapissa työttömiä viime vuonna keskimäärin 9 750 (Lappi)

Vuonna 2018 Lapissa oli työttömiä keskimäärin 9 750, mikä on vähiten lähes 30 vuoteen.

Kausiluonteiseen tapaan työttömyys nousi marraskuusta joulukuuhun liki tuhannella. Joulukuussa työttömiä oli noin 9 500, mikä on yli 1 500 vähemmän kuin edellisvuonna.

Lapissa työttömien osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa 11,6 % ja koko maassa 9,7 %. Työttömien osuus työvoimasta alitti 10 % seitsemässä eli joka kolmannessa Lapin kunnassa.

Työttömyys laski vuodentakaisesta eniten Pohjois- ja Tunturi-Lapissa ja 60­-64 ja 50-­54-­vuotiaiden ikäryhmissä. Kahdessa vuodessa pitkäaikatyöttömien määrä on yli puolittunut Lapissa.

TE-toimistoon ilmoitettiin joulukuussa noin 1 100 avointa työpaikkaa. Työpaikkoja oli eniten siivoojille, hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöille, palvelutyöntekijöille ja myyjille.

Lapin ELY-keskuksen joulukuun 2018 työllisyyskatsaus löytyy kokonaisuudessaan pdf-muodossa osoitteesta: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-lappi-tyollisyyskatsaukset

Lisätietoja:

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:

Yksikön päällikkö, Satu Huikuri, 0295 037 049

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:

Palvelujohtaja Tero Hyttinen, 0295 039 560

Seuraava työllisyyskatsaus (tammikuu 2019) julkaistaan tiistaina 26.2.2019

Linkit:

Lapin ELY-keskuksen internetsivut

Koko maan työllisyyskatsaus pdf-tiedostona:  www.tem.fi/Tyollisyyskatsaus

Kaikkien ELY-keskusten työllisyyskatsaukset, pdf-versiot: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/tyollisyyskatsaukset

Työnvälitystilastotietoja ELY-keskuksittain, seutukunnittain TEM:n ToimialaOnline –palvelusta: https://tem-tilastopalvelu.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/  polkua ToimialaOnline – maksuton / Työnvälitystilasto (TEM)


Regional information