Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Lapin pohjavesialueilla tehdään maastotutkimuksia kesällä ja syksyllä 2019 (Lappi)

Lapin ELY-keskus tekee tämän kesän ja syksyn aikana pohjavesialueiden maastotutkimuksia Inarin, Kittilän, Kolarin, Muonion ja Utsjoen pohjavesialueilla. Maastossa tehdään maaperäkairauksia, maastotarkasteluja ja lähdeinventointeja. Työt liittyvät käynnissä olevaan pohjavesialueiden luokittelutyöhön.

Maaperäkairaukset alkavat toukokuun loppupuolella Kittilästä, ja etenevät kesän ja syksyn kuluessa Kolarin ja Muonion kautta Inariin ja Utsjoelle. Maaperäkairausten tavoitteena on saada lisätietoja pohjavesialueiden soveltuvuudesta vedenhankintaan. Kairauksen yhteydessä pohjavesialueelle asennetaan tarvittaessa pohjaveden havaintoputki. Maaperäkairaukset tehdään maanomistajan luvalla, ja maanomistajiin ollaan siten yhteydessä ennen tutkimusten suorittamista.

Maastotarkasteluja ja lähdeinventointeja tehdään kesän ja syksyn aikana kaikkien viiden kunnan alueella. Maastotarkastelujen ja lähdeinventointien avulla selvitetään mm. pohjavesialueiden geologisia yleispiirteitä ja kartoitetaan pohjavesialueilla sijaitsevia lähteitä.

Pohjavesialueiden luokittelusta säädetään laissa

Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa. ELY-keskukset vastaavat pohjavesialueiden kartoituksesta ja luokituksesta sekä pohjavesialuetiedon ylläpidosta. Lain mukaan kaikkia aikaisemmin luokiteltuja pohjavesialueita tarkastellaan kuin ne määriteltäisiin ensimmäisen kerran. Pohjavesialueiden määrittäminen ja luokitus perustuvat sekä pohjavesigeologisiin tekijöihin että pohjavesimuodostuman mahdolliseen vedenhankintakäyttöön. Pohjavesialueita on Lapin alueella runsaasti, ja luokittelutyötä jatketaan Lapissa vielä lähivuosien ajan.

Lisätietoja antaa:

Hydrogeologi Anne Lindholm (puh. 0295 037 021). Sähköpostitse etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjaveden havaintoputkesta voidaan mitata esimerkiksi pohjaveden pinnankorkeutta tai ottaa vesinäytteitä. Kuvan havaintoputken päällä on teräksinen suojaputki ja lukittava kansirakenne. Kuva Anne Lindholm.
Pohjaveden havaintoputkesta voidaan mitata esimerkiksi pohjaveden pinnankorkeutta tai ottaa vesinäytteitä. Kuvan havaintoputken päällä on teräksinen suojaputki ja lukittava kansirakenne. Kuva Anne Lindholm.


Regional information