Navigeringsmeny

Regional information

En gemensam vattentjänststrategi, som sträcker sig fram till år 2050, görs upp för Västra Finlands område (Egentliga Finland, Satakunta, Tavastland, Södra Österbotten, Österbotten, Birkaland)

Syftet med projektet är att reda ut hur bra och fungerande vattentjänster är ordnade år 2050 och med vilka åtgärder vi når målet. Projektet inleddes i början av år 2020 och avslutas före slutet av år 2021.

Strategin täcker landskapen Egentliga Tavastland, Birkaland, Satakunta, Egentliga Finland samt Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Projektet koordineras av NTM-centralerna (Egentliga Finland, Tavastland, Södra Österbotten och Birkaland).

I strategiarbetet beaktas riksomfattande strategier, program och visioner i anslutning till vattentjänster såsom den nationella reformen av vattentjänsterna samt målen och åtgärderna för vattenvården och havsvården. Till stöd för verkställandet av strategin utarbetas för NTM-centralernas områden egna åtgärdsprogram och målen som ingår i dem för perioder om 7-10 år.

Under projektets förlopp ordnas bland annat evenemang för intressegrupperna, då det finns tillfälle att påverka innehållet i strategin och åtgärdsprogrammet som stöder den. Dessutom ges också möjlighet till påverkan via olika enkäter, respons och utlåtanden. Evenemangen för intressegrupperna ordnas i oktober 2020 och januari 2021. Det är ännu möjligt att påverka innehållet under våren 2021, när utlåtanden begärs om strategin och åtgärdsprogrammet.

Information om projektet finns på webbplatsen miljo.fi/vastrafinlandsvattentjanststrategi2050 och på NTM-centralernas webbplatser.  Du kan delta i diskussionen även i de sociala medierna med hashtagen #vesihuoltostrategia2050.

Kontaktuppgifter

Ledande vattenhushållningsexpert Jyrki Lammila

NTM-centralen i Egentliga Finland tfn 0295 022 890 jyrki.lammila@ntm-centralen.fi

Vattenhushållningsexpert Minna Nummelin

NTM-centralen i Egentliga Finland tfn 0295 022 917 minna.nummelin@ntm-centralen.fi

Den egna regionens vattenhushållningsexperter finns i vår expertsökning.

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)