Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Vattenprovtagning övades på Lamminneva torvutvinningsområde (landskapen i Österbotten)

Torsdagen den 18 november ordnades en vattenprovtagningskurs för miljöskyddsgruppen för vatten och jordbruk på NTM-centralen i Södra Österbottens ansvarsområde för miljö och naturresurser.

Utbildningen ordnades i fält på Neova Oy:s torvutvinningsområde, där kursdeltagarna stiftade bekantskap med vattenbehandlingen och åtgärderna för att bekämpa försurning på torvutvinningsområdet.

Dronella otettu kuva Lamminnevan turvetuotannosta poistuneelle alueelle perustetusta kosteikosta. Kuvaaja Ari Koski.

Foto taget med drönare av våtmarken som anlagts på området som tagits ut torvutvinningsbruk på Lamminneva. Foto Ari Koski.

Vattenprovtagning övades i bäcken Kivipuro på den östra sidan av Lamminneva. Vattenhushållningsplanerare Kari Saari och specialforskare Anssi Teppo från NTM-centralen i Södra Österbotten fungerade som utbildare i vattenprovtagning.

Näytteenottokoulutusta Lamminnevan turvetuotantoalueella. Kuvaaja Ari Koski.

Utbildning i provtagning på Lamminneva torvutvinningsområde. Foto Ari Koski.

Miljöexpert Elina Rouhiainen och operativa chefen Ari Koivisto från Neova Oy presenterade vattenskyddskonstruktionerna på Lamminneva torvutvinningsområde. På området som har tagits ur torvutvinningsbruk på Lamminneva har det byggts en våtmark i eftervårdssyfte genom uppdämning. Våtmarken hindrar försurning av sulfidmarken som ligger nedanför torvskiktet efter att torvutvinningen har upphört.

Mittakaivosta otetun vesinäytteen pH:n ja sähkönjohtavuuden mittausta. Kuvaaja Ari Koski.
Mätning av pH och elektrisk ledningsförmåga
i vattenprovet som togs från mätningsbrunnen.
Foto Ari Koski..