Navigeringsmeny

Regional information

Lämmin kesäkuun loppu toi sinileväkukinnat (Pohjois-Savo)

Lämmin kesäkuun loppupuolen sää ja nopeasti keskimääräistä selvästi korkeammalle kohonnut järvien pintavesien lämpötila toi mukanaan sinileväkukinnat Pohjois-Savon järviin. Juhannusviikonloppuna ja sen jälkeen leväkukintoja on ilmoitettu erityisesti Kuopion seudulta Kallavedeltä ja Juurusvedeltä, mutta myös eräiltä muilta järviltä ympäri maakuntaa.

Myös viikoittaisen vakioseurannan paikoilla sinilevät olivat tällä viikolla yleisempiä kuin normaalisti tähän aikaan kesästä. Vakioseurantapaikoilta tehtiin juhannuksen jälkeisellä viikolla viisi havaintoa niukoista kukinnoista. Tilanne ei kuitenkaan ole täysin poikkeuksellinen, sillä esimerkiksi vuonna 2013 kukintoja raportoitiin vastaava määrä vakioseurannan paikoilta. Silloinkin havaintojaksoa edelsi lämmin säätyyppi.

Ennen juhannusta sattunut tuulinen sää sekoitti todennäköisesti etenkin suuremmilla järvillä vesikerroksia niin, että ravinteisempaa vettä päätyi pintakerrokseen levien käyttöön. Tämä yhdistettynä juhannuksesta alkaneeseen lämpimään jaksoon ja jo tätä aiemmin lämmenneeseen pintaveteen, on luonut sinileväkukintojen muodostumisen kannalta hyvät olosuhteet. Kesäkuun alku juhannukseen asti oli levätilanteen suhteen tavanomainen eli kukintoja havaittiin varsin vähän.

Pohjois-Savon ajankohtainen levätilanne JärviWiki-palvelussa

Kallavedellä yleisesti sinilevää, myös muilla järvillä tilannetta kannattaa tarkkailla

Erityisesti Kallavedeltä on kuluneen vajaan viikon ajalta tullut lukuisia yleisöhavaintoja, joissa ilmoitetut levämäärät ovat vaihdelleet niukasta jopa erittäin runsaaseen. Toisaalta täysin levättömiäkin rantoja on ainakin Kuopion kaupunkialueella. Levätilanne onkin tyypillisesti hyvin vaihteleva jopa saman järven eri osissa. Pintalevälautat kasautuvat tyypillisesti tuulen alapuolisille rannoille ja toisaalta suojaisille lahdille voi kertyä levää selvästi helpommin kuin avoimille rannoille. Levätilanteen yleisseuranta ei kerrokaan koskaan varmasti tilannetta omalla uimarannalla vaan omat havainnot ovat aina ratkaisevia veden käyttökelpoisuutta arvioidessa.

Selvästi sinileväpitoisen veden käyttöä tulee välttää

Sinilevät eli sinibakteerit tuottavat myrkyllisiä yhdisteitä, joille altistuminen voi aiheuttaa erilaisia oireita. Selvästi sinileväpitoista vettä ei tule käyttää ihmisten tai eläinten juomavetenä, eikä myöskään löylyvetenä. Vettä ei suositella käytettävän pesu- tai tiskivetenä eikä syötäviksi tarkoitettujen kasvien kasteluun. Selvästi sinileväpitoisessa vedessä ei tule uida eikä päästää lemmikkieläimiäkään uimaan. Sinilevämyrkyille altistuminen voi aiheuttaa muun muassa pahoinvointia, oksentelua, päänsärkyä, tukkoisuutta, silmien kirvelyä, ihottumaa, kuumeilua tai heikotusta. Jos epäilet sinilevämyrkytystä, ota yhteyttä myrkytystietokeskukseen p. 0800 147 111 (24h).

Lisätietoja THL:n sivuilla

Myös hajoavat siitepölyt paikoin järvien virkistyskäytön kiusana

Kesäkuun loppupuolella – jo ennen menossa olevan sinileväkukinnan alkua – ELY-keskukseen on tullut yleisöhavaintoja sameasta ja haisevasta vedestä Kallavedellä mutta myös eräiltä pienemmiltä järviltä. Ilmiö johtuu ELY-keskuksen käsityksen mukaan lämpimässä rantavedessä nopeasti hajoavasta havupuiden siitepölystä.

Pintavedet poikkeuksellisen lämpimiä

Pintavedet ovat nyt selvästi keskimääräistä lämpimämpiä, keskimäärin 5-6 astetta ajankohdan keskiarvon yläpuolella ja ainakin Pohjois-Savon havaintopaikoilla havaintohistorian vaihteluvälin ylärajoilla. Lisätietoa lämpötiloista ja muista vesiasioita vesi.fi -palvelussa.

Kallaveden pintaveden lämpötila (linkki vesi.fi -palveluun)

Pielaveden pintaveden lämpötila (linkki vesi.fi -palveluun)

Lisätietoja
Pohjois-Savon ELY-keskus
Hydrobiologi Antti Kanninen, puh. 0295 026 801
Limnologi Taina Hammar, puh. 0295 026 782

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)