Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Varmt och regnigt väder höjer vattenstånden i Österbottens vattendrag till för tidpunkten höga nivåer (ELY-centralen i Södra Österbotten)

I Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten har varmt och regnigt väder smält snö och snabbt höjt vattenstånd och flöden till nivåer som är höga för årstiden. Flödena och vattenstånden förutspås ännu öka och når i slutet av veckan en nivå motsvarande en liten våröversvämning. Enligt prognosen kommer de ändå att vara långt ifrån förra vårens exeptionellt höga nivåer.

Till exempel ökade flödet i Skatila vid Kyro älv (Korsholm) under några dagar i slutet av veckan från 50 m3/s till 120 m3/s och flödet förutspås fortsättningsvis öka till ca 250 m3/s tills slutet av veckan. Speciellt flödena i sidofårorna som mynnar ut i Kyro älv håller på att öka och t.ex. Lehmäjoki och Orismalanjoki  å (Storkyro)  spås stiga exceptionellt högt på juldagen.

I Keppo vid Lappo å (Nykarleby) har flödet ökat från 40 m3/s till 115 m3/s. Flödet spås öka till ca 160 m3/s i slutet av veckan. I Liinamaa vid Lappo å (Kauhava) har vatten stigit upp på låglänta åkrar. Under förra veckan steg vattenståndet i Liinamaa 120 cm och det förutspås stiga ytterligare 80 cm, men det kommer ändå att  stanna  klart under förra vårens nivå.   

I Tunkkari vid Perho å (Vetil) har flödet stigit till 50 m3/s. Flödet väntas öka till 90 m3/s, vilket motsvarar ett normalt vårflöde.

I Esse å är vattenstånden i sjöarna (Alajärvi, Lappajärvi och Evijärvi) höga och avtappningen från dem har ökats de senaste dagarna. Lappajärvi är just nu ca 30 cm högre än normalt och den väntas stiga ytterligare över 20 cm.

Områdets konstgjorda sjöar såsom Hirvijärvi (Lappo), Kalajärvi (Seinäjoki), Kivi- och Levalampi (Kurikka) och Venetjärvi (Halso) är högre än normalt, sett till tidpunkten. Avtappningen har ökats i alla konstgjorda sjöar, för att regleringsgränser inte ska överskridas.

Tilläggsuppgifter:

  • Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794 (Södra Österbotten och Österbotten)
  • Kristiina Kastman, tfn 0295 028 021 (Mellersta Österbotten)
  • Kim Klemola, tfn 0295 027 829 (hela området)

Regional information