Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Det varma och regniga vädret avspeglas i vattendragen i Österbotten (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Det varma och regniga vädret har smält snön och snabbt höjt vattenstånden och ökat vattenföringarna i Österbotten. Vädret kommer att vara detsamma  och höjer vattenföringen i åarna nästa vecka t.o.m. till nivån för ett litet vårflöde, men enligt prognoserna är det ännu långt kvar till senaste vårens noteringar. Exempelvis i Skatila i Kyro älv har vattenföringen ökat på några dagar från 50 m3/s till 120 m3/s och den förutspås ytterligare öka under nästa vecka. I Liinamaa i Lappo å kan vattnet rinna ut på låglänta åkrar under de närmaste dagarna.

Många av de konstgjorda sjöarna i regionen såsom Hirvijärvi (Lappo), Kalajärvi (Seinäjoki), Kivi- ja Levalampi (Kurikka) och Venetjärvi (Halsua) ligger högre än genomsnittet för tidpunkten och avtappningen från de konstgjorda sjöarna har utökats. För tillfället ligger Lappajärvi ca 30 cm högre än genomsnittet och sjön förutspås stiga ännu 20 cm.

Mer information:

  • Tuuli Saari, tfn 0295 027 925
  • Tommi Mäki, tfn 0295 027 882

Regional information