Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Finlands Artdatacenter och Laji.fi –portalen har öppnats

Finlands Artdatacenter samlats inhemska elektroniska artinformationdata. Artinformation är viktig för miljöpolitiken, vetenskaplig forskning, miljöutbildning och miljö intresserade medborgare.

Artdatacentret är en service som stöder art-relaterad forskning, administration, undervisning och livslång inlärning. Centret samlar, arkiverar och distribuerar finska elektroniska artdataset och erbjuder visualiserings- och analysverktyg i en och samma portal.

Finlands Artdatacenter är en nationell portal för biodiversitetsinformation. Den byggs av Naturhistoriska centralmuseet (LUOMUS) I ett treårigt projekt under åren 2015 - 2017. Projektet är en del av Envibase projektet som leds av Finlands miljöcentral (SYKE).

Läs mera:


Regional information