Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Fattandet av beslut om investeringsstöd till jordbruket och startstöd innehållande lån har börjat

NTM-centralerna har nu börjat fatta beslut om de ansökningar om investeringsstöd till jordbruket och ansökningar om startstöd till unga jordbrukare som innehåller lån.

NTM-centralerna fattar till först beslut om de ansökningar om investerings- och startstöd som lämnats in före medlet av augusti. NTM-centralerna har i förväg också kunnat bereda beslut som innehåller stöd i form av lån, och tack vare det kan dessa beslut nu fattas i normal takt.

Besluten om investeringsstöd har inte kunnat fattas enligt den målsatta tidtabellen från i somras. Landsbygdsverket har nu låtit utföra en extern utredning av implementeringen av datasystemet Hyrrä och på basis av rekommendationerna från utredningen förbättrar vi implementeringssättet.

Startstöden till unga jordbrukare betalas i slutet av november. Samtidigt inleds också utbetalningarna av rådgivningsersättning. Senast i medlet av november kan vi ge en uppskattning av hur beslutsfattandet avancerar i fråga om projekt- och företagsstöd.

Läs mera:


Regional information