Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Lähiruoka, kylien palvelut ja matkailu kehittämisen keskiössä (Lapin ELY-keskus)

Jatkovalmisteluun päässeet hankkeet ovat selvillä lokakuun lopussa päättyneestä hausta. Hankkeet ovat:

 • Eläinten hyvinvointi matkailupalveluissa (Lapin amk)
 • Voimaantuvat kylät (Luonnonvarakeskus)
 • Malli julkisen joukkoruokailun mahdollisuuksista edistää lähiruoan menekkiä (Sodankylän kunta)
 • Maaseudun arjen palveluverkosto (Lapin liitto)
 • Lemmenjoen kultareitti (Metsähallitus)
 • Pohjoisen puun tiet (Suomen metsäkeskus)
 • Tiedonvirtaa tunturista – kyläverkko Äkäslompoloon (Verkko-osuuskunta Ylläksen laajakaista)
 • Kantama (Oulunkaaren kuntayhtymä)
 • Pyhä-Luosto Mtb-hanke (Pelkosenniemen kunta)
 • Palveluportaat (Keskipiste Leader ry)
 • Alueellinen elintarvikelogistiikka -hanke (Sodankylän kunta)

Jatkoon päässeet hankkeet on pisteytetty valintakriteerien perusteella. Hakijoiden kanssa on aloitettu tarkentavat hankeneuvottelut, jonka jälkeen rahoitettavat hankkeet selviävät.

– Maaseuturahaston kehittämisen välineille on kysyntää ja maakunnassa on aktiivisuutta kehittämiseen, kertoo ryhmäpäällikkö Eija Harju. – Jatkovalmisteluun pääsevät ne hakemukset, jotka valintakriteerien perusteella toteuttavat parhaiten ohjelman kehittämistavoitteita.

Viimeisin valintajakso päättyi helmikuun lopussa ja sen aikana vireille tuli 15 hankehakemusta yhteensä noin 2,1 miljoonan euron edestä. Rahaa on jaettavana tälle jaksolle enintään 950 000 euroa.

Nyt haussa toteuttaja elintarvikealan koulutushankkeeseen

Lapin ELY-keskus etsii parhaillaan toteuttajaa koulutushankkeeseen, jolla parannetaan elintarvikeketjun säädösvaatimusten tuntemusta sekä edistetään elintarvikkeiden laatua ja turvallisuutta kilpailutekijänä.

Koulutus suunnataan alkutuotantotiloille ja maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan alalla toimiville pk-yrityksille.

Hakuaikaa on 31.5.2016 saakka ja hakemus jätetään Hyrrä-palvelun kautta. Koulutushankkeen toteuttaja valitaan pisteytyksen perusteella.  Muita hankkeita ei tässä haussa rahoiteta.

Tulevassa, kesäkuun alussa käynnistyvässä haussa (1.6.–31.10.2016) painopisteenä ovat erityisesti kylien tietoliikenneverkot ja vesihuolto, yhteistyö sekä toimet, joilla edistetään

 • lähiruoan sekä luonnontuotteiden tuotantoa ja niiden käyttöä mm. matkailupalveluissa
 • kestävää energiahuoltoa ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa
 • uusia palvelumalleja sekä edistävät maaseudun palvelujen saatavuutta.


Lue lisää:

Lisätietoja:
ryhmäpäällikkö Eija Harju, puh. 0295 037 042, eija.harju(at)ely-keskus.fi
 


Regional information