Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Brist på läkare, överutbud på sekreterare

Inom social- och hälsovårdsbranschen är det fortfrarande brist på t.ex. läkare och vårdare. Även byggnadsbranschen behöver mera arbetskraft. Däremot råder det överutbud på sekreterare, grafiska designer och skräddare. De uppgifterna framgår av den yrkesbarometer som arbets- och näringsministeriet publicerade den 6 april 2016.

Uppgifterna baserar sig på en bedömning som omfattar över 200 yrken och som arbets- och näringsbyråerna gjorde i mars–april. Cirka en tredjedel av de yrken som ingick i bedömningen, dvs. 70 yrken, bedömdes vara yrken med överutbud på arbetskraft. Inom de yrkena är antalet arbetssökande med andra ord för stort i förhållande till efterfrågan. Inom 14 yrken är det enligt bedömningen brist på arbetskraft.

Läs mera:


Regional information