Navigeringsmeny

Regional information

Kyselyn mukaan vesistökunnostuksia pitää tehostaa (Keski-Suomi)

Keski-Suomen ELY-keskuksen alueellisesti koordinoima vesistökunnostusten tehostamishanke toteutti huhtikuussa kyselyn, jolla kartoitettiin taustoja maakunnan vesistökunnostusasioista. Kyselyn tulokset vahvistavat tarvetta vesistökunnostusten asiantuntijoiden ja toimijoiden verkoston perustamiselle Keski-Suomeen. Hanke ja kysely ovat osa ympäristöministeriön käynnistämää Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa.

Kysely lähetettiin suurelle joukolle maakunnallisia toimijoita, jotka ovat tekemisissä vesistöasioiden kanssa. Isoimmat vastaajaryhmät olivat vesialueen omistajat (36 %) ja asiantuntijat (14 %). Vesistökunnostuksissa nähtiin paljon tehostamistarvetta kaikilla eri osa-alueilla suunnittelusta seurantaan. Yhteistyön lisääminen koettiin merkittäväksi ja tärkeäksi asiaksi, ja tahtoa tehdä työtä vesiemme eteen löytyy. Valtaosa vastaajista oli jo ollut mukana vesistökunnostuksissa, mikä oli myönteinen yllätys.

Tahtotilasta kohti toimenpiteitä

Kyselyn tulokset vahvistavat tarvetta vesistökunnostusten asiantuntijoiden ja toimijoiden verkoston perustamiselle Keski-Suomeen. Toimivan verkoston aikaan saaminen onkin hankkeen tärkeimpiä toimenpiteitä. Hyvä verkosto tehostaa kaikkea toimintaa ja edistää kunnostusten kustannustehokkuutta.  Selkeitä toimintamalleja ja yhteistyötä tarvitaan laajojen projektien ja siten vaikuttavampien tulosten saavuttamisessa.

Rahoitusmahdollisuuksia vesistökunnostuksiin on hyvin saatavilla. Erilaisia hankkeita on vireillä lukuisia sekä tietoa ja taitoa toimiin löytyy. Syksyllä aukeaa hakuja ELY-keskuksen sivuille: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitus-ja-avustukset (Keski-Suomi). Rahoituksista viestitään tarkemmin syksyllä, mutta hankesuunnittelu kannattaa aloittaa jo nyt.

Yhdistämällä näitä voimavaroja saamme enemmän aikaan – nyt on veden vuoro!

ELY-keskuksen avustukset vesistöhankkeisiin

Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt harkinnanvaraisia avustuksia vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin, muun muassa erilaisiin valuma-alue-, järvi- ja virtavesikunnostuksiin. Avustuksen suuruus on pääsääntöisesti enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustuksen osuus voi olla suurempi, mikäli hanke edistää vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisen sekä niitä toimeenpanevien toimenpideohjelmien toteuttamista.

Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin, hankkeen luvista perittäviin maksuihin sekä säädös- ja lupavelvoitteiden täyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Avustusta voi saada järjestäytynyt taho. Avustuksia ovat saaneen muun muassa kalastusalueet, osakaskunnat, metsästysseurat, vesioikeudelliset yhteisöt ja kunnat.

Lisätietoja:

Vesienhoidon asiantuntija
Jouni Kivinen
p. 0295 024 814
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Keski-Suomen ELY-keskus


Ympäristöministeriön käynnistämä Vesiensuojelun tehostamisohjelma 2019–2023 on merkittävä panostus vesien suojeluun: tavoitteena on Itämeren ja sisävesien hyvä tila. Ohjelman toimilla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinnekuormitusta vesiin, puhdistetaan hylkyjä öljystä, kunnostetaan vesistöjä sekä vähennetään haitallisia aineita kaupunkivesistä.
 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)