Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Enkät om utvecklandet av arbetskraftsutbildningen pågår fram till 12.9.2016

Arbets- och näringsministeriet reformerar som bäst arbetskraftsutbildningen. Reformen hänför sig till det pågående förnyandet av arbets- och näringsförvaltningens tjänster samt reformen av yrkesutbildning. Målsättningen med reformen är att i högre grad än nu erbjuda utbildning som anknyter till arbetslivet och praktiken, vilket motsvarar såväl personkundernas som arbetsgivarnas behov. 

Genom att besvara enkäten kan du ge förslag på hur utbildningen borde utvecklas i framtiden. Enkäten kan besvaras ända fram till den 12.9.2016. Enkäten finns endast på finska.

Läs mera:


Regional information