Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Webbenkät till invånarna av kollektivtrafikens service i Österbotten och Mellersta Österbotten (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Webbenkät för regionens invånare


På kommunernas och landskapsförbundens samt ELY-centralens webbsidor finns en länk till en enkät som fungerar som hjälp då man utreder invånarnas åsikter om hur kollektivtrafiken borde utvecklas.

Alla som deltar i enkäten och ger sina kontaktuppgifter deltar i utlottning av en tur-retur –resa med Vasabåtarna från Vasa till Umeå.

Alla svar behandlas konfidiellt och ingens personuppgifter kommer fram. De personuppgifter som givits för att delta i lotteriet används inte till några andra ändamål.

Du kan svara på enkäten genom att klicka på länken nedan senast 24.5.2013

Österbottens enkät:
Länken till enkäten

Mellersta Österbottens enkät (på finska):
Länken till enkäten


Regional information