Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Kymijoen uoman pohjan muotoja selvitetään (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus tekee konsulttityönä yhteistyössä Mapteam Oy:n kanssa Kymijoen uoman pohjan mittaustöitä keväällä ja kesällä 2019 Kymijoen itä- ja länsihaarassa. Koivukosken alapuolella tehdään koskikohdassa mittaustöitä 11.4. alkaen huhtikuun loppuun saakka, kun juoksutus Langinkosken haarassa on nyt vähimmillään (20 m³/s).

Kuva Cursor Oy
 

Fotogrammetrista mittausta varten mittaajat signaloivat (merkitsevät selvemmin näkyviin) kiintopisteitä ja rajamerkkejä, joita mittausten tulkinnassa myöhemmin käytetään. Ne sijaitsevat osin lähellä rakennuspaikkoja, jolloin mittaajia ja signalointeja (valkoisia ristejä maassa) voi ilmestyä ranta-alueelle ja lähelle pihapiirejä. Signaloinnit poistetaan tehdyn työn jälkeen.

Varsinainen mittaustyö tehdään drone-ilmakuvauksena. Myös Pihkoon haarassa tehdään mittaustöitä, mutta ne tehdään satelliittimittauksena.

Mittaustyön avulla saadaan tarkat tiedot uoman pohjan muodoista, jotka mahdollistavat joen virtausmallinnuksen, jonka avulla voidaan parantaa joen vedenkorkeuksien muutoksien ennakointia ja arviointia. Työ palvelee näin myös ranta-asukkaiden tarpeita. Myös kalataloudellisten kehittämis- toimenpiteiden kannalta saatavat tiedot ovat arvokkaita.

Lisätietoja:

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Ympäristövastuualue/Vesistöt-yksikkö

 • 10.4.2019 ja 15.4.2019 alkaen 
  Jukka Höytämö
  p. 0295029235
 • 11.- 12.4.2019
  Juha Pohjoisaho                   
  p. 0295029270
 • S-posti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Regional information