Navigeringsmeny

Regional information

Slutförandet av arbetet med den planskilda anslutningen i Granholmen i Jakobstad påverkar trafiken (Österbotten)

Slutförandet av arbetet med den planskilda anslutningen längs stamväg 68 i Granholmen i Jakobstad har inletts och det kommer delvis att ha konsekvenser för trafiken i området.

Arbeten som påverkar trafiken

Beläggningsarbeten utförs nattetid vecka 20 för att störa trafiken så lite som möjligt. Beläggningen på lättrafiklederna läggs under vecka 24-25. Man strävar efter att utföra övriga färdigställa arbeten på områdena utanför trafiklederna så att trafiken påverkas så lite som möjligt. Bearbetningen och arbeten med grönområdena pågår till slutet av juli.

Vi hoppas att de som rör sig på vägen följer de tillfälliga hastighetsbegränsningarna under tiden som arbetet pågår såsom även övriga trafikarrangemang. Vi beklagar eventuella störningar som arbetet orsakar.

Mer information:

Entreprenörens Sundström Ab Oy:s kontaktuppgifter:

  •  Ansvarig arbetsledare Emil Sundström, tfn 040 764 9815
  • Arbetsledare Ulf Sundström, tfn 040 013 9216

NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Projektchef Veijo Rajamäki, tfn 0295027750

 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)