Navigeringsmeny

Regional information

Kuusamon yhteismetsältä kolme uutta luonnonsuojelualuetta (Pohjois-Pohjanmaa)

Kuusamon yhteismetsä ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat sopineet kolmen yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Kuusamoon. Suurin alueista noin 75 hehtaarin suuruinen Siltingin luonnonsuojelualue sijaitsee lähellä Posion rajaa. Kaksi muuta, noin 9 hehtaarin suuruinen Rinteenlampien luonnonsuojelualue ja noin 21 hehtaarin suuruinen Merenvaaran luonnonsuojelualue, rajoittuvat Oulangan kansallispuistoon.

Siltingin luonnonsuojelualueella on laaja luonnontilainen Siltinkisuo ja kivennäismaiden vanhoja metsiä, jotka ovat suurelta osin luonnontilaisen kaltaista vanhaa mäntyvaltaista boreaalista luonnonmetsää, jossa lahopuuta, aihkeja ja keloja on paikoin runsaasti. Vanhimmat männyt ovat satoja vuosia vanhoja. Siltinkiharju on kapea harjumuodostuma, jolla on runsaasti upeaa kelopuustoa. Oulangan kansallispuiston kupeessa sijaitsevat pienemmät suojelualueet täydentävät osaltaan kansallispuiston luontoarvoja.

Suojelualueiden rauhoitusmääräyksissä on kielletty mm. metsänhakkuut ja kaikki metsänhoitotoimenpiteet. Metsästyksestä alueella päättää edelleen maanomistaja kuten tähänkin saakka. Alueen omistus säilyy yhä Kuusamon yhteismetsällä.

Yksikön päällikkö Eero Melantie Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta: ''Yhteismetsä tarjosi vapaaehtoiseen suojeluun erityisen hienoa Siltingin aluetta Kuusamosta alun perin jo vuonna 2017, mutta silloin päädyttiin suojelemaan Hossan kansallispuistoon rajoittuva alue. Keskustelut suojelusta aloitettiin uudelleen 2019 ja samalla esiin nousi myös kaksi muuta kohdetta. Neuvottelut hoituivat kaikkien osapuolten kesken sujuvasti.''

Kuusamon yhteismetsän toiminnanjohtaja Jarmo Korhonen on tyytyväinen, että alueiden suojelusta päästiin sopimukseen: "Siltingin alue on metsiltään alueelle poikkeuksellinen ja isona yhtenäisenä kokonaisuutena se on suojelullisesti arvokas. Yhteismetsässä alue on jätetty kokonaan toimenpiteiden ulkopuolelle, mutta tältäkin alueelta on joskus ennen yhteismetsän perustamista hakattu suurimpia mäntyjä rakennuspuiksi. Paikallisen ELY-keskuksen kanssa tarjoamistamme suojelukohteista löytyi helposti yhteinen tahtotila ja kohteiden edustavuus riitti myös ympäristöministeriön hyväksyntään. Näillä kohteilla suojelu oli kaikkien osapuolten mielestä oikea vaihtoehto."

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jarmo Korhonen, Kuusamon yhteismetsä, p. 040 514 6058
Yksikön päällikkö Eero Melantie, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 377

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)