Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019


Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on yhteistyössä Kuusamon kaupungin kanssa laatimassa rakennussuunnitelmaa maanteiden 18 857 (Ouluntaival ja Kitkantie) ja 18 856 (Kitronintie) parantamiseksi Kuusamon keskustassa.

Rakennussuunnitelma pohjautuu vuonna 2015 laadittuun Kuusamon keskustan kehittämissuunnitelmaan sekä vuonna 2018 laadittuun tiesuunnitelmaan. Suunnitelman tärkeimpinä tavoitteina on parantaa maanteiden ja katujen liikennetilaa, liikenteen toimivuutta ja Kuusamon keskustan taajamakuvaa. Suunnitelmaratkaisujen tavoitteena on myös parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta sekä edesauttaa keskustan maankäytön ja kaupallisten palveluiden kehittymistä alueella. Teiden rakentamisen jälkeen maantiet muutetaan kaduiksi.


Kitkantie saneerauksen jälkeen.

Teiden saneeraamisen yhtenä tärkeänä tavoitteena on myös esteettömän liikkumisen haasteiden ja ongelmien parantaminen. Rakennussuunnitelman ratkaisuja ja esteettömän liikkumisen haasteita yhteensovitetaan Kuusamon vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa.


Havainnekuva neljäntien risteyksestä Ouluntaipaleen suuntaan.

Teiden ja katujen rakennussuunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle tiistaina 9.4.2019 klo 17.30 - 19.00 Kuusamon kaupungintalon valtuustosalin takaosassa.

Rakennussuunnitelma valmistuu kesällä 2019. Hankkeelle on haettu erillisrahoitusta (EAKR- rahoitus). Rahoituksen varmistuttua kaupungilla ja ELY-keskuksella on tavoitteena, että hanke toteutetaan vuosien 2019 - 2021 aikana. Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 4,0 milj. euroa (alv 0%).

Lisätietoja:

Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus, hankevastaava Ari Kuotesaho, p. 0295 038 259, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Kuusamon kaupunki, yhdyskuntainsinööri Jukka Väisänen, p. 0400 4240 432, etunimi.sukunimi@kuusamo.fi
Sito Oy, projektipäällikkö Pirkka Hartikainen, p. 040 735 1998, etunimi.sukunimi@sitowise.fi


Regional information