Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Kuuleminen soidensuojeluohjelman valmistelusta alkaa (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Suot ovat keskeinen osa suomalaista maisemaa ja monimuotoista luontoa. Pohjois-Pohjanmaalla soita on yhteensä 16 191 km2, josta ojitettua suota on 9 984 km2. Soiden luontotyypeistä peräti puolet on uhanalaisia. Soilla elävien eläin- ja kasvilajien uhanalaisuus on kiihtynyt viime vuosikymmenien aikana.

Ympäristöministeriö on käynnistänyt soidensuojeluohjelman täydennysohjelman valmistelun. Tavoitteena on turvata ainutlaatuista suomalaista suoluontoa valitsemalla ohjelmaan soita, joiden luontoarvoilla on valtakunnallista merkitystä. Ministeriö pyytää mielipiteitä ohjelman valmisteluun liittyvästä aineistosta 1.3.2013 mennessä.

Virallisen valmisteluaineiston kommentoinnin lisäksi kansalaiset voivat esittää näkemyksiä ja ideoita suoluonnon turvaamisesta ja virkistyskäytön lisäämisestä otakantaa.fi -palvelussa 13.2.2013 saakka.


Regional information