Navigeringsmeny

Regional information

Kuuleminen alkaa Toholammin ja Alavuden pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosehdotuksista (Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa)

Toholammin kunnan alueella on hyvin vähän luokiteltuja pohjavesialueita. Lestijärven suunnalla sijaitseva merkittävä luode-kaakko -suuntainen harjujakso peittyy hienorakeisten sedimenttien alle Syrin kylän länsipuolella eikä sen sijainnista sedimenttien alla juuri ole tietoa lukuun ottamatta Sykäräisten pohjavesialuetta.

Luokiteltuja pohjavesialueita on ollut Toholammilla ennen luokitustarkistusta viisi, joista neljä tärkeitä (I luokka) ja yksi vedenhankintaan soveltuva (II luokka). Toholammille ehdotetaan jatkossa luokiteltavaksi kolme pohjavesialuetta, joista kaksi luokkaan 1 ja yksi luokkaan 2. Yksi pohjavesialue ehdotetaan poistettavaksi luokituksesta.

Alavudella on ennen luokitustarkistusta 13 pohjavesialuetta, joista kahdeksan on vedenhankintaa varten tärkeää (I luokka) ja viisi vedenhankintaan soveltuvaa (II luokka). Hakojärven alue ehdotetaan poistettavaksi luokituksesta. Kahdelle alueelle ehdotetaan luokitusmuutosta. Rajausmuutoksia esitetään Hauta-ahonkankaan ja Ritolanmäen alueille vuonna 2011 tehtyjen kairausten perusteella. Nykyisille alueille Vuorijärvi A ja B ehdotetaan nimen muutosta ja pohjavesialuetta Vuorijärvi A ehdotetaan kavennettavaksi. Pienempiä rajausmuutoksia esitetään Pyylammen, Tastulanmäen ja Ukkokankaan alueille, joilla rajoja esitetään kulkemaan esimerkiksi rantaviivoja pitkin. Tällä pyritään helpottamaan rajan tulkintaa maastossa. Kuivakankaan alueelle ehdotetaan E-luokitusta.

Lain mukaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti: 

  • 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin.
  • 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.
  • E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Alavuden pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosehdotuksia koskevat aineistot ovat nähtävillä Alavuden kaupungin virallisella ilmoitustaululla 20.1.-9.3.2020 ja Toholammin pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosehdotuksia koskevat aineistot ovat nähtävillä 20.1.-9.3.2020 välisenä aikana Toholammin kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kuulutus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat myös nähtävillä sähköisesti osoitteessa:

ELY-keskus korostaa, että pohjavesialueita luokitellaan ja rajataan ainoastaan hydrogeologisen tiedon ja vedenhankinnan perusteella. Tietoja voidaan lähettää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon 9.3.2020 klo 16.00 mennessä joko postitse tai sähköpostilla:

Postiosoite: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon, Alvar Aallon katu 8, PL 156, 60101 Seinäjoki 

Sähköpostiosoite: kirjaamo.etela-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi

Lisätiedot:

  • Alavus: Pohjavesiasiantuntija Anna Vainio (anna.vainio(at)ely-keskus.fi), puh. 0295 027 640
  • Toholampi: Ylitarkastaja Anne Petäjä-Ronkainen (anne.petaja-ronkainen(at)ely-keskus.fi), puh. 0295 024 221

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)