Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Kuotesjärven ja Putulanjärven vedenkorkeus nousee normaalille korkeudelle sulamisvesien mukana (Etelä-Pohjanmaa)

Alavuden kaupungissa sijaitsevien Kuotes- ja Putulanjärvien kunnostus on lähes valmis ja tilapäinen vedenpinnan laskeminen loppuu maaliskuun alussa. Järvien vedenpintaa on pidetty poikkeuksellisen alhaalla syyskuusta lähtien, jotta järvien rantojen kunnostaminen helpottuisi. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus asettaa säännöstelypadon setit normaalille korkeudelle maaliskuun alussa. Tarkoituksena on, että järvien vedenpinta saa nousta kesäkorkeuteen lumen sulamisen ja sateiden myötä. Kuotes- ja Putulanjärvet kuuluvat Nurmonjoen säännösteltyihin latvajärviin ja säännöstelyluvan haltija on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Rantakiinteistöjen omistajat ja kalastusseura ovat tehneet Kuotes- ja Putulanjärvillä ruoppauksia syksyn ja talven aikana. Suurin osa kaivuista on saatu tehtyä. Kuotes- ja Putulanjärven järvitoimikunta on organisoinut ruoppauksia ja kaivumassojen läjityksiä.

Maaliskuun alusta lähtien Kuotes- ja Putulanjärvien vedenpinta pyritään nostamaan normaaliin kesäkorkeuteen keväällä tulvavesien avulla. Tämän hetkisten vesistöennusteiden mukaan lumen vesiarvo on hieman keskimääräistä pienempi, joten sulamisvedet eivät välttämättä riitä nostamaan vedenkorkeutta täysin keskimääräiselle kesätasolle. Järvien tuleva kesäajan vedenkorkeus riippuu lähikuukausien sateista.

Rantojen ruoppaukset ovat osa Kuotes- ja Putulanjärvien säännöstelyn muutos ja järvien kunnostusta, joka sai aluehallintoviraston luvan vuonna 2017. Hankkeen vesistövaikutuksia seurataan hyväksytyn tarkkailusuunnitelman mukaan vielä kaksi vuotta vedenpinnan noston jälkeen.

Lisätietoja:

Kuotes- ja Putulanjärvien järvitoimikunta:

  • Hannu Erkkilä, puh. 040 564 3328, etunimi.sukunimi@veo.fi

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus:

  • vesitaloussuunnittelija Jenni Mäkelä, puh. 0295 027 880, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
  • vesitalousasiantuntija Juhani Huhtamäki, puh. 0295 027 806, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Regional information