Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Kommuner bör bereda sig på att ta emot invandrare

Nästa år kommer minst 10 000 invandrare att flytta till kommunerna i Finland. Siffran är flerfaldig jämfört med tidigare år, vilket beror på att antalet asylsökande har ökat. Kommuner gör klokt i om de redan nu bereder sig på att behovet av kommunplatser för invandrare kommer att öka. Konstaterandet ovan görs av arbets- och näringsministeriet, inrikesministeriet och Kommunförbundet i ett brev som de skickat till kommunerna den 22 september 2015.

Arbets- och näringsministeriet tillsammans med NTM-centralerna har ansvaret för att invandrare hänvisas till kommuner. För närvarande ingår NTM-centralerna årligen avtal om cirka 1 300 kommunplatser. Dessutom flyttar majoriteten av de asylsökande som fått uppehållstillstånd självständigt till kommuner.

Läs mera:

 


Regional information