Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

NTM-centralerna har fastställt det högsta antalet taxitillstånd per kommun för år 2015

NTM-centralerna fastställer årligen det högsta antalet taxitillstånd per kommun. I beslutet om högsta antalet tillstånd bestäms även hur många tillstånd som inkluderar krav på tillgänglighet.

Läs mera:

Regionala meddelanden:

På finska:

 


Regional information