Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Understöd till kommuner och organisationer för naturvårdsarbete

Inom livsmiljöprogrammet Helmi kan specialunderstöd ansökas för restaurerings-, iståndsättnings- och vårdåtgärdsprojekt. Kommun- och Organisation-Helmis projekt främjar den biologiska mångfalden och förbättrar tillståndet för värdefulla livsmiljöer. Bidraget kan ansökas 15.9.–31.10.2022.

De projekt som beviljats understöd skall bestå av konkreta bevarings-, restaurerings- och vårdåtgärder som förbättrar livsmiljöers tillstånd. Kartläggningar, planer och tillståndsprocesser kan ingå i projekten om de konkreta restaurerings- eller vårdåtgärderna vidtas samtidigt eller om de finansieras på något annat sätt och följer en bestämd tidtabell. Understöd beviljas inte till rekreationsstrukturer eller våtmarksprojekt som i första hand handlar om dagvattenhantering.

Läs mera

Understöd till kommuner och organisationer för naturvårdsarbete (NTM-centralens och miljöministeriets meddelande 14.9.2022, ym.fi)