Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Kommunerna har tagit emot fler personer som får internationellt skydd än tidigare

I år har kommunerna tagit emot nästan 6 000 personer som fått uppehållstillstånd på grund av att de behöver internationellt skydd.

NTM-centralerna har ingått avtal om mottagande av personer som får internationellt skydd med 198 kommuner. Av kommunerna tar över 100 emot flyktingar för första gången eller efter en paus.

De 4 295 avtalsplatser som NTM-centralerna förhandlat fram räcker ändå bara för ungefär en tredjedel. En tredjedel av de asylsökande som fått uppehållstillstånd hittar en hyresbostad med hjälp av flyktinganläggningen och en tredjedel söker bostad på egen hand.

De återstående avtalsplatserna torde ta slut redan vid utgången av 2016. Det behövs fler avtalsplatser för år 2017.

Kommuner kan nu via arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt ansöka om tilläggsstöd för mottagande av personer som får internationellt skydd.

Läs mera:


Regional information