Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Kommunerna köper mycket serviceboende utifrån 

År 2011 producerade företag och organisationer tjänster i anslutning till serviceboende för kommuner och samkommuner till ett belopp av cirka en miljard euro. Företagens andel var över hälften. Företagen och organisationerna hade över 24 000 anställda, och den kalkylmässiga omsättningen var 1,3 miljarder euro. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets rapport som utredde marknadsläget för serviceboendet.

 Inom serviceboendet finns det färre tillväxtorienterade små eller medelstora företag än i genomsnitt. Detta är problematiskt, om man vill att marknaden för tjänster utvecklas på ett mångsidigt sätt. Arbets- och näringsministeriets välfärdsprogram HYVÄ kommer framöver att satsa särskilt på att främja tillväxtföretagande i branschen.

Läs mera:


Regional information