Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Kultajyville tarjolla rahoitusta EU-ohjelmasta (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Asiantuntija Anne Alho ELY-keskuksen Kasvu ja innovaatiot -yksiköstä jututti Vlad Maltsevia (Nordic Development oy) ja Tony Tavia (Nirvana Lifestyle Oy). Hän kannusti yrittäjiä tarttumaan Horisontti 2020 -ohjelmaan ei pelkästään rahoitusinstrumenttina vaan myös mahdollisuuteena verkostoitumiseen ja partnership -toimintaan.

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -ohjelma tarjoaa rahoitusta, uusia markkinoita ja kumppaneita innovatiivisille, kansainvälistä kasvua ja voittoa tavoitteleville yrityksille.  Uudessa ohjelmassa erityisasemassa ovat pk-yritykset, ja Tekes järjesti asiasta infotilaisuuden videon välityksellä eri puolille Suomea 10.2.2016. Kouvolan tilaisuus järjestettiin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tiloissa, jonne uusi rahoitusinstrumentti-info houkutteli kolme yrittäjää. Vastaanotto heidän keskuudessaan oli varovaisen kiinnostunut.

EU:n Horisontti 2020 on maailman suurin tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelma, jonka koko on lähes 80 miljardia euroa vuosille 2014–2020.  Hakemukset lähetetään suoraan Brysseliin, missä myös tehdään rahoituspäätökset.

Horisontti 2020 perustuu Eurooppa 2020 -strategiaan, jossa nimettiin tärkeimmät Eurooppaa lähivuosina kohtaavat haasteet. Näihin yhteisiin haasteisiin etsitään ratkaisuja rahoittamalla yritysten, tutkimuslaitosten, yliopistojen ja esimerkiksi kuntien tai sairaaloiden yhteisiä hankkeita. Pk-yrityksen on helppo lähteä mukaan esim. yhdessä suomalaisen yliopiston tai tutkimuslaitoksen kanssa, mutta ne voivat hakea innovaationsa kaupallistamiseen rahoitusta yksinkin uudesta pk-instrumentista.

"EU etsii kultajyviä"

Videotilaisuudessa arvokkaita käytännön vinkkejä yrittäjille antoi hakemusten arvioijan näkökulmasta Marko Seppä VCC Oy:stä. – Hakemuksessa pitää näkyä kasvuhalu ja se, että liiketoiminta perustuu aitoon tarpeeseen tai innovatiivisuuteen. Tarvitaan loistava case ja loistava hakemus, koska kilpailu Euroopassa on kovaa. EU etsii kultajyviä, ei harjoittelijoita, tutkijaryhmiä tai maakuntasarjaa, Marko Seppä tykitti, mutta korosti samalla, että kaikki hakemukset ovat aidosti samalla lähtöviivalla.

 


Eurooppa haluaa panostaa pk-yrityksiin

Pienten ja keskisuurten yritysten osallistuminen Horisontti 2020 -ohjelman hankkeisiin on EU:n kannalta erityisen tärkeää. Tavoitteena on, että 20 % EU:n teknologioiden kehittämiseen ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuun tarkoitetusta rahoituksesta ohjautuisi pk-yrityksille. Pk-yrityksille on myös oma rahoitusmuotonsa, josta voi saada rahoitusta varsin nopeasti uusien ideoiden testaamiseen

Horisontti 2020 -ohjelman pk-instrumentti

Kaikki Horisontti 2020 -ohjelman haut ovat avoimia pk-yrityksille. Tämän lisäksi pk-yrityksille on ohjelmassa myös oma, markkinalähtöinen kolmivaiheinen instrumentti, jonka vaiheet ovat:

  • Vaihe 1: Konseptin arviointi ja liiketoimintasuunnitelma
  • Vaihe 2: Testaus, demot, pilotit, tarvittaessa myös t&k
  • Vaihe 3: Sparraus ja kaupallistaminen.

Instrumentin kautta tuetaan innovatiivisia, kaikkien alojen pk-yrityksiä, joilla on suuri kasvu- ja kehityspotentiaali ja tahto kansainvälistyä. Rahoitus perustuu kilpailuun, ja vain parhaat hanke-ehdotukset rahoitetaan. Pk-instrumentista kohdistetaan suoraa rahoitustukea yrityksille vaiheisiin 1-2. Sparraus- ja kaupallistamisvaiheen apu taas koostuu erilaisista komission tukitoimista, kuten verkottumis- ja coachingpalveluista tai hankkeisiin osallistuneiden yritysten haettavissa olevien eurooppalaisten pääoma- ja takausinstrumenttien tukemisesta.

Kun pk-yritys on menestyksellisesti päässyt ensimmäisen vaiheen yli, se voi hakea rahoitusta seuraavalle vaiheelle. Yrityksen on mahdollista hakea myös suoraan toiseen vaiheeseen, mutta tällöin yrityksellä on oltava valmiina selkeä ja tavoitteellinen toimintasuunnitelma ja kumppanit valmiina sen toteuttamiseksi.

Mistä apua yrittäjälle?    

Suomessa Horisontti 2020 -ohjelmaan osallistuvia auttavat ohjelman sisältöalueisiin erikoistuneet kansalliset yhteyshenkilöt eli NCP:t (National Contact Points). Yhteyshenkilöt työskentelevät Tekesissä ja Suomen Akatemiassa. Yhteystiedot

Horisontti 2020 pk-instrumentin haut ovat jatkuvasti avoinna.

Lisätietoja:
www.tekes.eu
horisontti2020@tekes.fi


- Minna Niukkanen
  Viestintäasiantuntija
  Kaakkois-Suomen ELY-keskus


Regional information