Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Nu kan ansökan om transportstöd göras elektroniskt

Nu kan man ansöka om regionalt transportstöd. Ansökan om transportstöd för transporter som utförts år 2014 ska göras senast den 1 juni 2015. Ansökan om transportstöd görs elektroniskt via ärendehanteringstjänsten för företagsstöd:

På sidan i fråga finns instruktioner om elektronisk ansökan samt en separat anvisning om e-ansökan om transportstöd. Det rekommenderas att man läser anvisningen innan ansökan om transportstöd görs.

Inloggning i E-tjänster för företagsstöd görs med en Katso-kod som fås från Skatteförvaltningen. Ytterligare upplysningar om e-tjänsterna för företagsstöd kan fås via Företagsfinlands telefontjänst, 0295 020 501 eller NTM-centralen i Norra Österbotten (tfn 0295 038 210). Alla ansökningar om transportstöd handläggs vid NTM-centralen i Norra Österbotten.

Transportstödet baserar sig på statsrådets förordning om regionalt transportstöd åren 2014–2017 (1248/2014). Ansökan om transportstöd görs kalenderårsvis i efterskott, på basis av utförda och betalda transporter.

Transportstöd för transporter utförda år 2014 ska sökas senast den 1 juni 2015. Transportstöd för åren efter 2014 ska alltid sökas inom tre månader från utgången av året (ansökningsperioden). Det datum då transporten inleds avgör till vilken ansökningsperiod transporten hör.

Det rekommenderas att man före utarbetandet av en eventuell ansökan om transportstöd läser den separata beskrivningen av transportstöd:

 

 

 


Regional information