Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Kt 88 (Palonkyläntie) kevyenliikenteen järjestelyt ja mt 813 (Siikajoentie) kevyen liikenteen väylä välillä Kukkosentie-Pölläntie, Raahe (Pohjois-Pohjanmaa)

Kantatien 88 ja Palonkyläntien-Oravantien risteyksen kevyen liikenteen turvallisuutta parannetaan rakentamalla alikulkukäytävä ja uusia kevyen liikenteen väyliä sekä linja-autopysäkkijärjestelyjä. Lisäksi parannetaan liittymän näkemiä maaleikkauksilla ja puuston raivauksilla.

Työmaan kohdalle tulee alennettu nopeusrajoitus ja kantatien liikenne ohjataan rakennettavalle kiertotielle.  Liikenteelle aiheutuu jonkin verran haittaa.

Siikajoentien kevyenliikenteen turvallisuutta parannetaan rakentamalla kevyen liikenteen väylä Kukkosentien ja Pölläntien välille. Rakennettavan väylän pituus on noin 1,7 km.

Työt haittaavat maantien liikennettä jonkin verran.

Työt alkavat huhtikuun lopussa ja valmistuvat syksyn 2019 aikana. Hankkeen pääurakoitsijana toimii Sundström Oy.

Ajantasaiset tiedot tietöistä:

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Leo Oja Lapin,  ELY-keskus, p. 0295 038 272
Kuntatekniikan päällikkö Paula Pihkanen, Raahen kaupunki, p. 040 830 3171
Työpäällikkö Emil Sundström, Sundström Oy, p. 040 764 9815
Valvoja Tero Antti, Plaana Oy, p. 040 518 0624


Regional information