Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Maataloustukijärjestelmän muutoksista järjestettiin koulutusta - esitysmateriaalit (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

EU-maatalouspolitiikan uudistus ja uusi maaseudun kehittämisohjelma sekä muutokset kansallisissa tuissa tulevat viljelijätukien osalta voimaan vuonna 2015. Toimenpiteiden sisältöön ja rahoituksen jakautumiseen eri tukimuotojen ja toimenpiteiden välillä tulee muutoksia. Mm. tuotantoon sidotut tuet laajenevat ja Etelä-Suomen tuet muuttuvat. Suorien tukien järjestelmässä korostetaan aiempaa selvästi enemmän viljelyn ympäristövaikutuksia esim. viherryttäminen.

Maataloustuet muuttuvat vuonna 2015 ja Varsinais-Suomen ELY-keskus on aktiivisesti mukana koulutuskierroksella yhteistyössä Varsinais-Suomen MTK:n sekä kuntien yhteistoiminta-alueiden kanssa.

Koulutusten tarkoituksena on antaa maatalousyrittäjälle kokonaiskuva maataloustukien muutoksesta vuonna 2015. Tukijärjestelmiä koskevat asetukset ovat nyt valmisteluvaiheessa, mutta tukijärjestelmiin on hyvä tutustua jo tässä vaiheessa.

Koulutuksia järjestettiin kattavasti koko Varsinais-Suomen alueella ja osallistuja-aktiivisuus on ollut hyvä. Koulutuksia on myös kohdennetusti kotieläintiloille, luomutiloille sekä lisäksi investointitukikoulutuksia.

Maaliskuun loppupuolella järjestimme uuden koulutus kierroksen, jolloin pyrimme saamaan maatalousyrittäjille yksityiskohtaisempaa tietoa tukimuodoista ja toimenpiteistä. Viljelijöiden tukihaku avautuu sähköisenä huhtikuun alussa. Sähköinen tukihaku tuo omat haasteensa tähän kokonaisuuteen, koska tuenhakijoina on myös vakaasti paperiseen hakemukseen luottavia viljelijöitä. EU-avustajat ja neuvojat ovatkin tärkeässä roolissa tässä kohtaa, jotta kaikki hakisivat tuet sähköisesti.

Eeva Laukka
tarkastaja
Varsinais-Suomen ELY-keskus, maatalouden valvontayksikkö

Koulutustilaisuus Kurkisalissa, Pöytyä, Kyrö 28.1.2015 (140 henkilöä).

 


Regional information