Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Koulutusportti-järjestelmä vakiinnutetaan (Uudenmaan ELY-keskus)

Projektin päätöstilaisuudessa julkistettiin kotoutumiskoulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden sijoittumisesta tehdyt selvitykset


- Vaikka Koulutusportti-projektin päätöstilaisuus järjestetään nyt, projektin toiminta kestää vuoden loppuun, projektipäällikkö Ilona Korhonen huomautti kerratessaan projektin toimintahistoriaa viime viikolla järjestetyssä tilaisuudesssa.


Projekti päättyy, mutta Koulutusportti-järjestelmän toiminta jatkuu: työ- ja elinkeinoministeriöön perustettava Kotouttamisen osaamiskeskus jatkaa sen kehittämistyötä. Osaamiskeskuksen toiminta käynnistyy ensi vuoden alussa kahden miljoonan euron vuosittaisen budjetin turvin. Osaamiskeskus hoitaa usean eri ministeriön töihin liittyviä tehtäviä. Kotouttamisen osaamiskeskus työstää ja levittää kotouttamiseen liittyvää tietoa ja kokoaa ja kehittää erilaisia asiantuntijaverkostoja.

- Koulutusportti-järjestelmää varten on olemassa jo rahoitus, erityisasiantuntija Jaana Suokonaukio TEMistä vakuutti.

Johtaja Petri Knaapinen Uudenmaan ELY-keskuksesta oli mielissään siitä, että ESR-rahalla kustannettua projektia ollaan nyt juurruttamassa.

TE-toimistojen työvoimapalvelujen tietojärjestelmän henkilörekisteri (URA-järjestelmä) on tarkoitus kytkeä Koulutusportti-järjestelmään.

- Se on tärkeä juttu, se tukisi TE-toimistojen työtä, Knaapinen totesi.


Suureen tarpeeseen

Koulutusportti-projekti luotiin tarpeeseen: pääkaupunkiseudun TE-toimistojen maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden määrä kasvoi tasaisesti, mutta työvälineet eivät kehittyneet samaa tahtia. Korhonen muisteli, miten asiakas- ja koulutustietoja välitettiin faksitse, excel-taulukoilla ja kirjepostitse, eikä koulutukseen jonottavien asiakkaiden määrästä ollut saatavissa tilastotietoja. Oli selvää, että kielikoulutukseen ohjaamista piti nopeuttaa ja tehostaa, ja siihen tarvittiin oma projekti.

Projektin päätehtävä on ollut sähköisen koulutuspaikkojen varaus- ja opiskelijatietojen hallintajärjestelmän luominen pääkaupunkiseudun TE-toimistojen virkailijoiden, kielitaidon alkutestaajien ja suomen kielen kouluttajien käyttöön. Mutta se on saanut aikaan paljon muutakin. Se on esimerkiksi tuotteistanut kotoutumispalveluja tuottamalla monikielistä, yhdenmukaista asiakasmateriaalia pääkaupunkiseudun TE-toimistoille alkuvaiheen ohjaustyön tueksi. Se on myös koordinoinut tiettyjen ESR toimintalinja 2 hankkeiden yhteistyötä.

Sähköistä järjestelmää on vuosien varrella kehitetty toimivammaksi ja toimivammaksi ja se on otettu  käyttöön  pääkaupunkiseudun ulkopuolella Varsinais-Suomen, Hämeen ja Päijät-Hämeen ja Pohjanmaan TE-toimiston Vaasan toimipisteissä. Järjestelmää käytetään edellä mainituilla alueilla myös 33 oppilaitoksessa. Järjestelmä toimii reaaliaikaisena tiedonvälityskanavana suomen kielen kouluttajien, kielitaidon alkutestaajien ja TE-toimiston virkailijoiden välillä.

Päätöstilaisuudessa julkistettiin kaksi kotoutumiskoulutuksen jälkeistä opiskelijoiden sijoittumista koskevaa selvitystä.

- Toimenpiteiden ja palvelujen järjestämiseen tarvitaan yhä enemmän resursseja, sillä kotoutuminen on pitkä prosessi, projektikoordinaattori Jarno Ruotsalainen summasi selvitysten tuloksia esitellessään.

Selvitykset löytyvät näistä osoitteista:

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumispolut
http://www.doria.fi/handle/10024/92660

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuosi kotoutumiskoulutuksen jälkeen
http://www.doria.fi/handle/10024/92665


Regional information