Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Gnistror i affärsverksamheten via utbildning (ELY-centralen i Österbotten)

Pohjanmaan hyvinvointi – Kipinä 2 är ett utvecklingsprogram som riktar sig till välfärdsbranschens företagare i Österbotten, för att stärka deras affärsverksamhetskunnande. Kipinä-programmet, som arrangerades för andra gången, består av tio närutbildningsperioder samt en konsulteringsdag. Programmet arrangeras av ELY-centralen i Österbotten samt företaget Hoivakas-kehittämispalvelut.

Läs mera (vasek.fi)


Regional information