Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Kotona Suomessa kuntakierroksella (Pirkanmaan ELY-keskus)

Viime vuonna Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden suuri määrä yllätti kaikki viranomaiset. Monet pienemmät kunnat ovat ensimmäistä kertaa ratkomassa maahanmuuttokysymyksiä, niin humanitaarisin perustein kuin muista syistä maahan tulleiden kohdalla.

Kotona Suomessa -projekti ja ELY-keskuksen maahanmuuttoasioita hoitavat henkilöt ovat kiertäneet kevään aikana kunnissa neuvomassa, levittämässä hyviksi havaittuja käytäntöjä ja keskustelemassa kuntaviranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. 

– Ensimmäiseksi olemme tavanneet kuntatoimijoita ja neuvoneet kotouttamisohjelmien laadinnassa. Viranomaisten välistä tiedonvaihtoa sekä kolmannen sektorin ja elinkeinoelämän kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään. Alueet ovat erilaisia ja etenemme alueen tarpeet kärkenä, kertoo Kotona Suomessa -projektin Pirkanmaan ja Keski-Suomen aluekoordinaattori Katariina Tcheuffa.

Maahanmuuttajat pienten kuntien voimavarana

Hätämajoituksen ja vastaanottokeskusten perustamisten jälkeen on edetty tilanteeseen, jossa osa turvapaikanhakijoista saa positiivisen turvapaikkapäätöksen ja sen jälkeen heillä on vapaus valita itse asuinpaikkakuntansa. Monet hakeutuvat kasvukeskuksiin parempien työnsaanti- ja koulutusmahdollisuuksien äärelle. Monelle pienelle kunnalle olisi kuitenkin hyödyllistä saada alueelle tulleet turvapaikanhakijat jäämään kunnan asukkaiksi. Lopetusuhan alla oleviin kouluihin saataisiin koululaisia, tyhjiin asuntoihin asukkaita ja työntekijöitä mm. maatalouteen ja sen liitännäiselinkeinoihin.

– On esimerkkejä kunnista, joissa maahanmuutto- ja kotouttamistyöhön on sitouduttu ja omatoimisesti lähdetty liikkeelle. Niissä esimerkiksi vastaanottokeskus, kunta ja oppilaitokset sekä elinkeinoelämän toimijat ovat lähteneet ideoimaan ja toteuttamaan maahanmuuttajien kotoutumista edistäviä toimia. Mainio asia olisikin, jos tällainen omatoimisuus lähtisi laajemminkin liikkeelle ja eri syistä Suomeen muuttaneet ihmiset nähtäisiin yhä enemmän voimavarana, jolla on yhteiskunnalle annettavaa ja joiden osallistuminen aktiivisina toimijoina kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla olisi luontevampaa.

Tietoa, osaamista ja hyvä käytäntöjä tarjolla

Kotona Suomessa -projekti järjestää yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön Kotouttamisen osaamiskeskuksen kanssa konkreettisiin asioihin pureutuvaa maahanmuutto- ja kotouttamistyön koulutusta julkissektorin paikallistason työntekijöille. Aiheina ovat muun muassa maahanmuutto- ja turvapaikanhakijatilanne Suomessa, kuntiin sijoituksen prosessi ja kuntakorvaukset, kotouttavan työn alkuvaihe paikallistasolla eri palveluissa sekä monialainen yhteistyö, kotoutumiskoulutukset, tulkin käyttö, kotoutuminen kahdensuuntaisena prosessina, etniset suhteet sekä syrjinnän ja rasismin ehkäisy.

– Työtä ja tehtävää on paljon ja toivon, että hyvässä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa pääsemme mahdollisimman toimivaan lopputulokseen, kannustaa Katariina Tcheuffa.

 

Tarkemmat tiedot koko maan kattavasta koulutuskiertueesta

 

 

 

 

 


Regional information